Založ si blog

Otvorený list prezidentke: Treba prešetriť Matoviča z protištátnosti a z nepríčetnosti ! ! !

Dožili sme sa doby, kde demokracia stráca dych a stáva sa takou, akou si ju pokrútia, domyslia a vymodelujú tí ktorí sú aktuálne  pri moci.

Dnes je demokracia na Slovensku na jednotke intenzívnej starostlivosti a pred jej smrťou a návratom ku fašizmu nás už takmer nič nechráni.

Opozícia v parlamente je slabá a nemá síl k vyváženiu síl k zabezpečeniu stability demokracie v republike v žiadnom ohľade a ani dostatočnej bezpečnosti pre občanov.

Navyše sa práve darí aj odpor opozície rozbíjať pod starým známym „ Rozdeľuj a panuj“.

Jediní, ktorí sa dokážu postaviť za republiku sú ľudia, tí ľudia, spoluobčania, ktorým skutočne ide o zachovanie suverenity a celistvosti Slovenskej republiky a na ktorých najviac dopadá bremeno aktuálnej schizofrénie vlády Slovenskej republiky.

Jediná možnosť ako chrániť seba a svoju rodinu, pred tým, než to ľudia zoberú do vlastných rúk, je obrátenie sa na najvyššieho ústavného činiteľa a strážcu Ústavy Slovenskej republiky, Prezidentku Slovenskej republiky Zuzanu Čaputovú.

Týmto zverejňujem otvorený list zaslaný prezidentke Slovenskej republiky.

 

Vážená pani Prezidentka Zuzana Čaputová,

na čele vlády Slovenskej republiky aktuálne stojí pravdepodobne psychicky, emočne nestabilná osoba Igor Matovič. Prejavuje známky nepríčetnosti, teda psychického stavu, kedy nie je schopný rozpoznať nebezpečnosť svojho chovania, alebo ho nedokáže ovládať. Rovnako prejavuje známky schizofrénie tým, že jeho úsudky sú zvláštne, častokrát chybné a protirečivé. Tiež ide o vážne podozrenie z prejavu bludov, čiže nesprávnych úsudkov založených na nesprávnych záveroch týkajúcich sa vonkajšej reality, pretrvávajúce aj napriek nezvratným dôkazom, ktoré ich vyvracajú. Začínajú sa množiť prípady, že sa jeho chovanie  významne odchyľuje od reality.  Rovnaké rysy prejavovalo mnoho diktátorov v histórii ľudstva a veľmi podobné znaky mal práve diktátor Adolf Hitler, čo je veľmi znepokojujúce s ohľadom na minulosť a obete 2.Svetovej vojny.

Ako jeden z príkladov uveďme pomenovanie občanov Slovenskej republiky „štekajúcimi psami“.  Hitler mal veľmi  podobné pomenovania pre tých, ktorí mu nevyhovovali a oponovali v jeho zámeroch narastania fašizmu v Nemecku.

Rovnako sa Igor Matovič snaží, tak ako Adolf Hitler potláčať vlastnú opozíciu. Veď máme tu príklad poslanca opozície Ľuboša Blahu, ktorého proti všetkým demokratickým pravidlám dovolil vylúčiť zo stálej delegácie Slovenského parlamentu v parlamentnom zhromaždení rady Európy. Tie isté maniere mal fašistický vodca v 30.rokoch minulého storočia voči opozícii v Nemecku. Myslím si však, že osobovo ešte väčšie podobenstvo by bolo skôr s Emanuelom Moravcom za čias fašizmu u našich susedov Čechov.

Ide o nebezpečný precedens aj po vzore rozvoja fašizmu na dnešnej Ukrajine.

To ako sa správa Igor Matovič k vlastným občanom pocítil už takmer každý občan SR. Ten, ktorý to prehliada, ten, ktorý o tom hovorí, aj ten, ktorý ho obhajuje, lebo sa bojí priznať, že spravil chybu keď mu dal dôveru vo voľbách. Ten, ktorý nezabráni páchaniu neprávosti má na tejto neprávosti rovnakú vinu ako ten ktorý ju spáchal.

Čo je však najdôležitejšie, že Igor Matovič je aktuálne najväčším bezpečnostným rizikom, aké zažila naša mladá republika od rozpadu Československa.

Dávam týmto otvoreným listom podnet Vám pani prezidentka Slovenskej republiky, aby ste podnikla patričné kroky k prevereniu zdravotnej a hlavne psychickej spôsobilosti premiéra Igora Matoviča. Bolo by potrebné tak vykonať na základe analýzy všetkých jeho vyjadrení na sociálnych sieťach a celkovo jeho správania a prejavovania sa na verejnosti a v médiách. Následné žiadam o ustanovenie odbornej lekárskej komisie k výkonu vyšetrenia , ktoré preverí stopy omamných látok, psychotropných látok a prípravkov, na zmenu vedomia, v krvi a vlasoch premiéra Igora Matoviča. Rovnako žiadam dôsledne preveriť jeho psychycký stav a výsledok zdravotného posudku odbornou komisiou, žiadam zverejniť národnej rade Slovenskej republiky, aby konala následne podľa zákonov a občanom Slovenskej republiky, aby sa vedela rozhodnúť pre budúce voľby do Národnej rady.

Okrem vyššie spomenutého je dôvodom tejto žiadosti vzrastajúci faktický prejav v konaní Igora Matoviča ako premiéra, ktorí javí známky ignorácie a porušovania demokratických základov Slovenskej republiky. Igor Matovič porušuje ústavu SR, obhajuje popieranie základných ľudských práv a to, právo na zhromažďovanie a združovanie, viď. vyhrážanie sa Matoviča majiteľom fitnescentier, právo na pohyb viď. prístup Matoviča k pravidelne dochádzajúcim do práce mimo SR a do SR, takzvaným „cezpoľným“.

Ďalej Igor Matovič porušuje ústavné právo na zachovanie ľudskej dôstojnosti a osobnej cti tým, že občanov Slovenskej republiky nazýva „štekajúcimi psami“ a to len pre to, že sa chce človek, občan SR, ktorému to priamo ústava dovoľuje a má na to právo, len dostať do svojej práce a k svojím rodinám.

K tomu Vás žiadam, ako najvyššiu ústavnú činiteľku a ochrankyňu ústavy Slovenskej republiky, aby ste zriadením odbornej komisie preverili ústavnosť konania premiéra Igora Matoviča.

Rovnako mám dôvodné podozrenie, že premiér Igor Matovič priamo, alebo zprostredkovane komunikuje priamo s ambasádou Spojených štátov amerických vo veci utajovaných skutočností Slovenskej republiky a je  možné, že vynáša tieto utajované štátne skutočnosti a tiež, že takto príjma nariadenia a úlohy k výkonu svojej funkcie cudzou mocou.

Je nevyhnutné, aby činnosť premiéra Igora Matoviča bola bezodkladne preverená Slovenskou informačnou službou a orgánmi činnými v trestnom konaní, nielen z protištátnej činnosti podľa paragrafu 311, 315, 319,320, Zákona č.300/2005 Z.z.,  ale rovnako pre organizovaný zločin s úmyslom ovplyvňovania politiky a štátnej správy v prospech cudzej moci.

Dôvodom je tiež moja obava z minulosti, kedy som upriamil pozornosť na protištátnu činnosť na ministerstve obrany, ešte ako predseda Asociácie slovenskej republiky. Človek, na ktorého som upriamil pozornosť, je teraz ministrom obrany, nominantom Igora Matoviča. Neskôr sa zistilo, že je pravdou na ktorú som poukázal, že vynáša utajované skutočnosti cez svojich ľudí v mimovládnom sektore napojený na americkú ambasádu a americkú zbrojnú lobby. Túto obavu je možné dohľadať na internete pod názvom Predseda ASV Žarnovičan podozrieva skupinku okolo Gajdoša a Naďa zo spáchania vlastizrady “.

Aktuálny minister obrany Jaroslav Naď bol vyšetrovaný Národnou kriminálnou agentúrou práve vo veci vynášania utajovaných skutočností. Vznášam tým dôvodné podozrenie, že spoluporacuje s americkou stranou a americkým zbrojným priemyslom, teda inak povedané, že je agentom amerického zbrojného priemyslu, za čo by vo vojnovom stave hrozil trest smrti.

Kedže Igor Matovič mal Jaroslava Naďa za tieňového ministra už pred voľbami, vedel aké napojenia má tento človek, preto Vás pani prezidentka žiadam o preverenie orgánmi činnými v trestnom konaní o bezodkladné prešetrenie podozrenia z protištátnej činnosti, a to zo spolčovania sa s cudzou mocou podľa  §311, záškodníctva §315, ohrozenia z prezradenia utajovanej skutočnosti §319-320 Zákona č.300/2005 Z.z. v znení nehorších dodatkov a zmien a z podozrenia spáchania trestného činu organizovaného zločinu v skupine, Igora Matoviča a Jaroslava Naďa a iných v skupine, ktorých určí Slovenská informačná služba v rámci vyšetrovania.

Ak informačná služba je bezpečnostnou zložkou štátu, ktorá má chrániť suverenitu Slovenskej republiky, je jej povinnosťou, aby takéto šetrenie na základe podozrenia vykonala.

Ako občanovi Slovenskej republiky, mi štát túto oznamovaciu povinnosť ukladá podľa §168 Trestného zákona pod hrozbou odňatia slobody.

 

Dôvodom listu nie je pranierovať na verejnosti osoby a ich zámery, avšak pokiaľ je na čele štátu psychicky chorý človek, čoho náznaky sú zjavné a ktoré ale musí tiež posúdiť odborná komisia a na čele obrany štátu zahraničný agent s ním spriahnutý, potom je možné, že svoju moc si môže Igor Matovič vyložiť tak, že svojím nespôsobilým konaním môže spôsobiť obrovské občianske nepokoje, ktoré pri jeho pravdepodobnom psychickom stave a dostupnosti k bezpečnostným zložkám Slovenskej republiky cez svojich agentov, môžu mať nedozierne následky k následnému neprimeranému zásahu voči protestujúcim občanom Slovenskej republiky po vzore Majdanu na Ukrajine a náš zahraničný imidž republiky sa môže dostať na úroveň fašistickej Ukrajiny, alebo ešte horšie, na úroveň izolovaného diktátorského režimu.

Ak ste túto možnosť prehliadla, prosím zoberte ju do úvahy, pretože aj Ukrajinský Majdan bol len zneužitím ťažkej sociálnej situácie občanov k prevratu a nastoleniu vlády cudzých mocností a premiér Igor Matovič našu republiku a naších občanov vedie svojou nespôsobilosťou do ťažkej sociálnej krízy, z ktorej “Slovenský Majdan” môže veľmi ľahko vzplanúť a ak je jeho nespôsobilý psychycký stav pravdivý, tak ako sa prejavuje, potom o našom bezpečí bude rozhodovať psychopat akým bol Porošenko na Ukrajine.

 

Týmto Vám chcem poďakovať, že beriete vôľu občanov a ich obavy nie len na vedomie, ale že  im dávate patričnú pozornosť v zmysle Ústavy Slovenskej republiky a v zmysle platných zákonov Slovenskej republiky.

 

Zaevidovanie otvoreného listu v kancelárii prezidentky Slovenskej republiky bolo dňa 29.5.2020 8:54:54 pod číslom 9263/2020/KPSR.

 

Dňa 29.5.2020

 

Ing. Jozef Žarnovičan

Žiadosť na ministerku Milanovú k zverejneniu financovania mimovládneho sektoru a revízie výdavkov s ohľadom na rozvoj Slovenskej kultúry !

28.06.2020

Pani ministerka kultúry Natália Milanová, Píšem Vám na základe medializovaných informácii o Vašom osobnom stretnutí s predsedom Matice Slovenskej ohľadom ustanovizne o fungovaní, činnosti a financovaní Matice Slovenskej. Z výsledku tohto stretnutia je zrejmé, že Vás vedenie Matice nepresvedčilo o zmysluplnosti ich poslania a vynaložených prostriedkov pre [...]

Odpoveď Ministerstva obrany SR k zriadeniu cudzích základní na Slovensku k 26. 6. 20 + doplňujúce otázky !

27.06.2020

Vážený pán riaditeľ odboru medzinárodných vzťahov Ministerstva obrany SR, na základe môjho listu s otázkami na ministra obrany Jaroslava Naďa, zo dňa 16.6.2020 sa chcem ďalej informovať v tejto veci. Otázky smerujem priamo na ministra obrany SR Jaroslava Naďa. ( Na konci článku sa nachádza celá odpoveď MOSR ) Moja pôvodná otázka z 16.6.2020: Bod [...]

Žiadosť na ministra obrany Jaroslava Naďa o sprístupnenie informácii o rozmiestnení amerických základní, vojsk, vojenskej techniky na Slovensku a ich presunov na území Slovenskej republiky a dôvody pre vyvedenie vojakov OSSR do pobaltských štátov.

16.06.2020

V zmysle zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o slobode informácií) v znení neskorších predpisov žiadam ministra obrany Jaroslava Naďa o sprístupnenie informácii vo forme odpovede na nasledujúce otázky : 1., Existuje zmluva, zmluva o budúcej zmluve, memorandum o porozumení alebo iný dokument, [...]

Boeing 737 max test lietadlo

Regulačný úrad úspešne ukončil testovacie lety Boeingu 737 MAX

02.07.2020 06:54

Lietadlá typu Boeing 737 MAX boli v marci roka 2019 vyradené z prevádzky po dvoch tragických haváriách.

Virus Outbreak California

ONLINE: Koronavírus ovláda Spojené štáty. Čísla prekonávajú rekordy

02.07.2020 06:00, aktualizované: 06:39

Spojené štáty naďalej prekonávajú rekordy v počte nakazených koronavírusom. Počet úmrtí v USA prekročil 128-tisíc, v Brazílii 60-tisíc.

Germany Military

Krajná pravica sa rozliezla po nemeckej armáde

02.07.2020 06:00

Pravicoví extrémisti porazili špeciálnu jednotku nemeckej armády. Berlín musel priznať, že bude jednoduchšie časť vojenských štruktúr zrušiť.

Ján Baránek

Baránek: Matovič sa kvôli Kollárovi ide pomstiť celému národu

02.07.2020 05:00

Nech sa radšej súčasná koalícia rozpadne hneď teraz, ako pokračovať v akceptovaní nepoctivosti, hovorí politický analytik Ján Baránek.

Jozef Žarnovičan

Len ďalšia Blog.Pravda.sk stránka

Štatistiky blogu

Počet článkov: 8
Celková čítanosť: 69517x
Priemerná čítanosť článkov: 8690x

Autor blogu

Kategórie